telefoon: 070 201 20 27

Kosten thuiszorg

De vergoeding van thuiszorg in de vorm van verpleging, verzorging en begeleiding wordt geregeld binnen drie verschillende wetten. U heeft een indicatie nodig als u tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Onze wijkverpleegkundigen kunnen een indicatie voor u stellen als de zorg valt binnen de Zorgverzekeringswet. Als de zorg valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning of Wet langdurige zorg kunnen zij ondersteuning bieden bij de aanvraag van een indicatie.

Indicatie en kosten voor zorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Als uw zorg valt binnen de Zvw dan bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. U kunt in uw zorgpolis terugvinden welke zorg binnen de Zvw van uw verzekeraar valt. De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Indicatie en kosten voor zorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)

U bent een eigen bijdrage verschuldigd als uw zorg valt binnen de Wlz. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie en uw persoonlijke situatie. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK of telefonisch via 0800 - 1925.

Indicatie voor zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Als uw zorg valt binnen de Wmo bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De Wmo regelt niet-medische hulp zoals begeleiding, huishoudelijke verzorging, dagbesteding en kortdurend verblijf. Voorheen was deze zorg ondergebracht binnen de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie en uw persoonlijke situatie. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
De gemeente beoordeeld of u in aanmerking komt voor hulp en/of ondersteuning vanuit de Wmo. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK of telefonisch via 0800 - 1925. 

Contact

Contact

Laan van Meerdervoort 306
2563 AL Den Haag

T 070 - 2012027
F 070 - 7110258
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zijn aangesloten bij

Wij zijn aangesloten bij
HKZ
ZorgthuisNL
SBB
In Voor Zorg