telefoon: 070 201 20 27

Kosten woonzorg

Een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is wenselijk maar niet noodzakelijk. U kunt de woonzorg als particulier ook afnemen. Wij hanteren geen wachtlijsten. Indien nodig zullen wij u altijd doorverwijzen naar andere samenwerkende woonvoorzieningen.

Kleinschalig wonen met zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Beschermd wonen en individueel beschermd wonen vallen beide binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor zowel de Wlz en de Wmo heeft u een indicatie nodig.

Indicatie en kosten voor zorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)

U bent een eigen bijdrage verschuldigd als uw zorg valt binnen de Wlz. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie en uw persoonlijke situatie. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK of telefonisch via 0800 - 1925.

Indicatie voor zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Als uw zorg valt binnen de Wmo bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De Wmo regelt niet-medische hulp zoals begeleiding, huishoudelijke verzorging, dagbesteding en kortdurend verblijf. Voorheen was deze zorg ondergebracht binnen de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie en uw persoonlijke situatie. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
De gemeente beoordeeld of u in aanmerking komt voor hulp en/of ondersteuning vanuit de Wmo. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK of telefonisch via 0800 - 1925.

Wij zijn aangesloten bij

Wij zijn aangesloten bij
HKZ
HKZ Back


Contact

Contact

Laan van Meerdervoort 306
2563 AL Den Haag

T 070 - 2012027
F 070 - 7110258
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.